Kotityöpalvelu kotisiivouksesta asiointiapuun

Onko siivoaminen liian työlästä? Rajoittavatko ikä, kunto tai kiire kotitöiden tekemistä?

Toteutan kotisiivouksen ja muut kotityöt ammattitaidolla, luottamuksella ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Siisti koti ja toimiva arki ovat kaikkien oikeuksia ikään, kuntoon tai elämäntilanteeseen katsomatta.

Kotityöpalvelu pitää sisällään avustamisen kotitöissä, kuten siivouksessa, pyykkihuollossa ja päivittäisissä toimissa, kuten pukeutumisessa ja ruokailussa. Käytän siivouksessa vain kotimaisia, laadukkaita Kiillon pesuaineita sekä raumalaisen Siivoustuote Mäkitalon siivoustuotteita.

Palvelut pähkinänkuoressa

Kotityöpalvelu voi sisältää muun muassa seuraavia palveluita:

 • Kotisiivous (ylläpitosiivous ja perussiivous)
 • Ikkunanpesu
 • Pyykkihuolto
 • Vuodehuolto
 • Ruokailussa avustaminen
 • Pukeutumisessa avustaminen
 • Ulkoilussa avustaminen
 • Asioinnit ja kauppakäynnit
 • Kodin juhlien järjestämisessä avustaminen

Ota yhteyttä

Kotisiivous voi tapahtua säännöllisenä ylläpitosiivouksena tai kertaluontoisena perussiivouksena. Kotisiivous pitää sisällään kaiken siivouksesta viherkasvien hoitoon ja tarvittaessa vaikka kissanhiekan vaihtamiseen.

Pyykkihuolto sisältää vaatteiden ja muun pyykin huoltamisen pesusta kuivaukseen asti. Avustan pyykkipalveluissa kotonasi, pistän pyykkikoneen pyörimään tullessani ja ripustan pyykit kuivumaan lähtiessäni, tai vaihtoehtoisesti otan suuremmat pyykit, kuten lakanat mukaan mennessäni ja palautan ne pestynä ja mankeloituna. Vuodehuoltoon kuuluu paitsi lakanoiden pesu ja mankelointi, myös peittojen ja tyynyjen tuuletus.

Asiointiapu pitää sisällään muun muassa avun kaupassakäyntiin ja apteekkikäynneille. Avustan myös ulkoilussa, jotta asiakaani pääsee ulkoilemaan halutessaan säännöllisesti.

Palvelusopimus

Palvelusopimus on asiakkaan ja tekijän välinen sopimus siitä, mitä olemme sopineet tehtäväksi ja kuinka useita kertoja kuukaudessa. Kirjaamme palvelusopimukseen työn hinnan sekä kaikki sovitut työtehtävät, myös erikseen sovittavat palvelut.

Jos asiakas on yli 80-vuotias tai henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt, asiakas on oikeutettu arvonlisäverottomaan (ALV) hintaan. 

Jätä minulle yhteystietosi, niin jutellaan lisää!

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Siikluoma Oy (Y-tunnus: 2537286-3)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Eeva-Liisa Suonpää-Torvinen
040 501 21 04
posti@siikluoma.fi

Henkilörekisterin nimi

Siikluoma Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käyttää niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Siikluoma Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
posti@siikluoma.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna